රැල්ලට මං යන්නේ නෑ | Rallata Man Yanne Na (feat Flipper & Dilo)

රැල්ලට මං යන්නේ නෑ | Rallata Man Yanne Na (feat Flipper & Dilo)

Here’s a brand new collaba by 3 names from the scene Azim Ousman, Flipper & Dilo.

Previous ඈත රන් විමන් ප්‍රියා සූරියසේන Etha Ran Wiman LiViN JAiL Cover by Thilina Blyz
Next Aluth Maa - Official Music Video - 2020 | WINGS [4K]

About author

You might also like

Dropwizz – Martin Garrix vs MOTi – Virus (Electro House Bootleg)

There’s a reason why this could end up being one of the hottest on your playlist, also its up for free dl..get yo copy already! https://soundcloud.com/trapdancemusic/martin-garrix-vs-moti-virus-dropwizz-electro-house-bootleg

New Music : Dilo x Kevin Maleesha – Adhurum (ඇදුරුම්)

Produced by Kevin Maleesha who is known mostly for his edm efforts, comes this all new single with rapper Dilo. ‘Adhurum’ is co produced and mastered by Azim Ousman.

News 0 Comments

Dilan Jayakody Covers @Wake Me Up

for kicks really…worth a play if you really dig his vocals =)